Fra forvaring til fengsel

FENGSEL: 46-åringen som slo ihjel Lillian Holøien på Fisa i fjor, er dømt til 14 års fengsel. Nå er ankesaken ferdig. I tingretten ble han dømt til forvaring.

FENGSEL: 46-åringen som slo ihjel Lillian Holøien på Fisa i fjor, er dømt til 14 års fengsel. Nå er ankesaken ferdig. I tingretten ble han dømt til forvaring.

Artikkelen er over 2 år gammel

ÅSNES: Ektemannen som slo i hjel Lillian Holøien på Flisa i fjor, har fått endret straff fra 14 års forvaring til 14 års fengsel.

DEL

Eidsivating lagmannsrett har nå dømt 46-åringen til 14 års fengsel. Rettens mindretall mener fortsatt at mannen er en fare for seg selv og andre dersom han blir sluppet fri, og mente at kriteriene for forvaring fortsatt var til stede da de skulle fastsette dommen. Mannen ble i tingretten dømt til 14 års forvaring, men anket til lagmannsretten.

Forsvarer Klomsæt går for frikjennelse i Holøien-drapet: – Psykologene tar feil 

Forsvarer Sigurd Klomsæt skriver i en melding at hans klient er fornøyd med at anken førte fram, det ble fengselsstraff og ikke forvaring denne gangen.

Aktor Thorbjørn Klundseter ba også i lagmannsretten om 15 års forvaring.

– Vi tar dommen til etterretning og den oversendes til Riksadvokaten, som avgjør om den skal godtas eller om den skal ankes videre.

Knusende drapsdom 

Krevende å endre livsførsel

Flertallet i retten viser til at mannen har holdt seg borte fra alkohol og andre rusmidler i fengselet, og at han vil fortsette med det i hele soningstiden. Når han kommer over på ordinær soning, vil han dessuten få en bedre mulighet til å ta imot både det helsetilbudet og det programmet mot rus og vold som tilbys fanger. Derfor mener flertallet at mannen, når han slipper ut som 59-åring i 2030, ikke vil utgjøre samme fare da som i dag.

De sakkyndige som har vært koblet inn, mener i sin rapport at det vil være krevende å endre på en såpass etablert livsførsel som den dømte mannen har hatt, at de ikke har tro på at mannen vil leve annerledes i framtida. Derfor mener mindretallet i retten at han fortsatt vil være en trussel for samfunnet når han slipper ut om vel 12 år. De mener det da vil være en fare for at rusmisbruket tas opp igjen og at det igjen kan bli snakk om grove voldsutøvelser fra mannen.

Han har også dømt to ganger tidligere for vold, og det var takket være livredning at han ikke tidligere er blitt drapsmann.

Retten ser det som en klar sammenheng mellom mannens alkoholmisbruk og risikoen for vold. Misbruket er per i dag ubehandlet. Det er ikke tilstrekkelig for lagmannsretten at mannen har lovet Gud og Jesus at han aldri mer skal drikke. Han har hatt indre samtaler med både Gud og Jesus i mange år, og dette har tydeligvis ikke vært nok til å holde ham unna rusmidler. Han trenger derfor oppfølging og behandling både for rusmisbruket og sinnemestring. Inntil han tar imot hjelp, vil han være en fare for andres liv og helse.

Banket etter bryllupet

46-åringen har slitt med psykiske problemer i mange år, og har fått diagnosen schizofreni. Forsvarer Sigurd Klomsæt har vært kritisk til de sakkyndige i saken, og har også ønsket å bytte ut disse. Også i lagmannsretten snakket mannen om Gud, Jesus og Djevelen som kjempet om ham, og at Djevelen ga ham ros når han kjøpte alkohol.

Flisa-drapet: – Djevelen roser alkoholkjøp 

Da mannen giftet seg med Lillian Holøien, utøvde han vold mot henne slik at hun havnet på sykehuset og ble der i flere dager. Mannen hevdet i retten at hun falt ut av sengen på sykehuset, og at hun deretter aldri ble seg selv. Fire måneder senere slo og sparket han henne etter en krangel, slik at hun døde.

Lagmannsretten har lagt vekt på at det gikk lang tid fra mishandlingen før mannen ringte til AMK og sa at kona var kald. Da hadde Holøien vært død i lang tid som følge av volden hun var utsatt for.

Mannen ble i tingretten dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning og erstatning til Holøiens tre barn. Dette ble også anket, men mannen trakk anken under rettssaken på Hamar i forrige uke.

Artikkeltags