- Det er så mange engasjerte og positive som vil noe med Flisa AIL. Jeg gleder meg til å være med på å videreutvikle det gode tilbudene Flisa AIL har til barn, ungdom og voksne i hele Solør, sier Øwre på klubbens egen infoside.

På årsmøtet torsdag kveld ble daglig leder Morten I. Schei takket for alt han har bidratt med i sin periode i Flisa AIL, og ønsket lykke til med nye utfordringer. Gina M. T. Faraas ble takket av etter ett år som leder, og hun overrakte klubba til Øwre. 

- Flisa AIL har vært gjennom en utrolig snuoperasjon. Fra å stå med ett bein i skifteretten høsten 2014, med over åtte millioner i gjeld og et driftsunderskudd på over 700.000 kroner, så har medlemmene i Flisa med hjelp fra utrolig mange Flisa-venner klart å snu driften.

 Gjelda er redusert til 5,8 millioner, og driftsresultatet i 2015 ble på over en halv million kroner. Det er en glød og en vilje til å fortsette det gode arbeidet, og takket være godt samarbeid med Åsnes kommune og alle våre støttespillere skal vi utvikle tilbudene våre ytterligere i årene som kommer.

Flisa AIL skal være en samfunnsaktør som bidrar til at Solør også i framtida skal være et herlig sted å vokse opp og bo i. Det er så mange trenere, instruktører og lagledere som hver dag legger ned en imponerende innsats, og idrettslaget har ansatte som virkelig "blør for drakta".

Sammen skal vi fortsette å nedbetale gjelda vår, og vi skal utvikle de sportslige tilbudene. Vi skal også tilrettelegge for trim og friluftsliv, vi er så heldige å ha folk som jobber hardt for at både Skjeppåshytta og ikke minst Myrmoen skal være herlige rekreasjonsområder i bygda vår. Detta blir bra, vi ønsker alle med på laget for å utvikle oss videre. Det er sammen vi lykkes, sier Øwre.