Flere tiår siden en slik satsing i Norge: Eidskog får 30 nye arbeidsplasser og verdens grønneste møbelfabrikk

I furuskogen på Gaustadmoen på Magnor reiser det seg i høst et bygg som både er fabrikk og opplevelsessenter i ett. Det er møbelprodusenten Vestre som satser større og grønnere enn noen har gjort før dem.