Flere nye lokale foretak, og en åpnet konkurs

Her er de siste kunngjøringene fra Foretaksregisteret i Innlandet, samt fra Nes i Viken.