Sykdommen viser seg gjennom blodig diaré og/eller oppkast samt raskt forverret allmenntilstand, skriver dyreklinikkjeden AniCura i en pressemelding.

Flere av hundene har hatt et sykdomsforløp på ned til 24 timer fra symptomene har dukket opp til døden inntraff.

Hittil kjenner de til minst seks dødsfall som trolig står i sammenheng med smitten. Mange hunder er lagt inn med lignende symptomer.

De vet foreløpig ikke om det er et virus eller en bakterie som forårsaker sykdommen, men mener det raske forløpet kan tyde på at det er et virus. AniCura undersøker nå prøver for å finne smittestoffet.

De smittede hundene har oppholdt seg i områder sentralt i Oslo, Iladalen, Frognerparken, Bygdøy og Vettakollen.

Kjeden oppfordrer til å holde hundene unna parker, hundejorder og store samlingspunkter med hunder i en periode fremover.

Til Norsk Kennel Klub anbefaler Mattilsynet, region Stor-Oslo, avdeling Romerike hundeiere nå å begrense nærkontakten mellom hunder.

– Når hunder luftes bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken. Hunder som viser sykdomstegn bør raskt tas med til veterinær. Hundeeiere bør følge de rutinene for vaksinering som veterinæren anbefaler. Ansamling av hunder på dressurkurs, utstillinger, jaktprøver og liknende, bør unngås eller gjennomføres på en slik måte at kontakten mellom hundene begrenses, sier seksjonssjef Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet til NKK.