Hvert år slipper Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening (KJFF) ut flere hundre ørret i tjern de disponerer på Statskogs grunn på Varaldskogen. I år har de også gjort det samme, men nå er det mulig å få fisk som virkelig vil dra i snora når det først napper!

– Vi slapp fire store fisker. De er fra tre kilo og oppover. Den største er nærmere fem kilo, forteller leder i fiskeutvalget Rolf Amundsen.

Hvilket tjern eller vann de store fiskene er sluppet i, vil han ikke røpe. Han kan imidlertid fortelle at all fisken som er sluppet i vår, 700 i alt, befinner seg i seks tjern.

Skulle en ikke få noen av de store fiskene er det imidlertid mulighet for å oppleve god fangst uansett. Blant de 700 som er sluppet befinner nemlig en stor del seg i kategorien halvkiloen opp til kilosfisk.

– Det vanker gavekort når sesongen er slutt til to av de som rapporterer til meg at de har fanget noen av de fire store fiskene, sier Amundsen, som forteller at det de siste dagene har vært stor aktivitet i jakten på ørret på Varaldskogen. Det betyr også økt innsats fra foreningens oppsynsmenn. Du må nemlig ha fiskekort for å fiske på Varaldskogen. Inntektene fra disse går blant annet til innkjøp av ny fisk å sette ut. Derfor håper foreningen mange vil la seg friste til å prøve å få en av de store ørretene på kroken i løpet av sommeren.

Her finner du skjemaet for registeringen av din fisk i Glåmdalens fiskekonkurranse.