Firma forfalsket underskrift – nå får de bot

Da byggefirmaet ikke fikk tak i naboen for å underskrive nabovarsel, forfalsket bedriften vedkommendes signatur. Nå venter 5000 kroner i bot.