På styremøtet til Friluftsrådenes Landsforbund torsdag ble Finnskogen Friluftsråd formelt vedtatt opprettet som Norges 28. friluftsråd.

– Grunnen til at vi oppretter friluftsrådet er å få muligheter til å søke om midler til friluftsformål. Pengene kan brukes til å vedlikeholde og videreutvikle Finnskogleden og andre ferdselsårer og friluftsområder på Finnskogen og omegn.

Et friluftsråd har nemlig tilgang til midler som kommuner enkeltvis, eller en natur- og kulturpark, ikke har, sier Kristian Botten Pedersen, styreleder i Finnskogen Natur & kulturpark.Det er Finnskogen Natur & kulturpark som er initiativtaker, og parkens daglig leder på norsk side, Herdis Bragelien håper etter hvert at alle Finnskog-kommunene blir med i friluftsrådet som foreløpig kun har støtte fra Åsnes og Grue.

– Jo flere kommuner som blir med, jo mer midler kan vi søke på og jo mer kan vi jobbe for å legge til rette for økt bruk av naturen vår, sier Herdis Bragelien.
Hun forteller at Friuftsrådenes Landsforbund melder om at hver krone investert fra kommunene i gjennomsnitt blir femdoblet, på grunn av de forskjellige søkeordningene og støtte fra fylkeskommunen.

Finnskogen friluftsråd blir Innlandets andre friluftsråd. Valdres Friluftsråd har eksistert i flere år, og sørget for at mange millioner av kroner er blitt søkt på, mottatt og resultert i vedilekehold og utvikling av milevis av stier og x antall friluftsarrangementer for barn og voksne, egne innbyggere og tilreisende.

– Det er dette vi har stor tro og ønske om å få til på Finnskogen også, i samarbeid med lokale lag og foreninger som for eksempel DNT Finnskogen og omegn, sier styreleder Kristian Botten Pedersen.