Dag Raaberget takker Rolf Paulsen for hans innsats gjennom Finnetunets utvikling