Fikk hele finnegården i gave

GRUE: Ni bygninger og 101 dekar med skog og innmark er gitt i gave til Norsk Skogfinsk Museum. Museet takket ja til gaven, for det begynner å bli igjen få slike plasser.