Folkehelseinstituttet beregner smittespredningen i matematiske simuleringsmodeller som tar hensyn til befolkningsstrukturen i hver kommune og informasjon om bevegelser mellom kommunene.

Det forventes at smittespredning og antall innlagte i sykehus og intensivavdelinger faller ytterligere fram til sommeren. Prognosen som kom den 5. mai antyder en ny smittetopp i oktober for Innlandet.

Lite immunitet i befolkningen

– Det er mye usikkerhet i disse prognosene, og de må tolkes med varsomhet, sier assisterende fylkeslege Bente Westrum.

– Prognosene vil endres etter hvert som vi får mer kunnskap om viruset og effekten av den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Det er fortsatt lite immunitet i befolkningen, så en ny bølge kan komme raskt, sier hun videre.

Mesteparten av sykdommen ligger foran oss

Sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene anbefales fortsatt å planlegge for en epidemi som varer om lag et år og som på toppen medfører mellom 29.000 og 36.000 syke samtidig, 1.700-4.500 på sykehus og 600-1.200 på intensivavdeling i Norge.

Det vil si at helsetjenesten, særlig intensivavdelinger og sykehjem, til tross for dagens lave smittetall må være forberedt på å skulle håndtere en stor belastning.

Dette scenarioet er i samsvar med beregningsmodellen som Fylkesmannen i Innlandet tidligere har laget som et hjelpemiddel for kommunenes planlegging.

Hygieneregler må bli en del av hverdagen

– Til tross for at mange kanskje begynner å gå lei og nå oppfatter trusselbildet som mindre alvorlig, er det veldig viktig at vi slutter opp om tiltakene for å kunne holde epidemien under kontroll, sier Westrum.

– For å få til dette må hver og én medvirke i form av god håndhygiene, avstand og å holde seg hjemme hvis man er syk. Og man bør tenke at fjerning av et forbud ikke betyr det samme som at alt som ikke er forbudt, er greit. Folkehelseinstituttet melder at det er flere år til denne epidemien er over, avslutter Westrum.