16 personer vil lede fengslene i Innlandet - flere er lokale

KONGSVINGER: 10 menn og seks kvinner har søkt på nyopprettet lederstilling.