Gå til sidens hovedinnhold

Felles høst- og vinterferie i alle skolene i Innlandet

Artikkelen er over 1 år gammel

Alle skolene i Innlandet skal ha felles høst- og vinterferie fra skoleåret 2020/2021. Det betyr vinterferie i uke 9 og høstferie i uke 41.

Det legges opp til at fellesnemnda (felles fylkesting) på møtet 19. juni skal vedta ferieordningen for den nye Innlandet fylkeskommune.

I dag er høstferien i Hedmark lagt til uke 41, mens vinterferien avvikles i uke 8. I Oppland har skolene hatt høstferie i uke 40 og vinterferie i uke 9.

Fra skoleåret 2020/2021 legges det opp til at høstferien i hele det nye fylket blir i uke 41 (likt som for Hedmark i dag), mens vinterferien blir i uke 9 (en uke senere enn i Hedmark nå). Uke 41 er gjerne den andre uka i oktober, mens uke 9 er i månedsskiftet februar/mars.

Oslo og nesten hele den nye Viken fylkeskommune skal avvikle høstferie i uke 40 og vinterferie i uke 8. Det er et sterkt ønske fra reiselivet at vinterferien i Innlandet ikke skal sammenfalle med vinterferien i Oslo og Viken, og det er det tatt hensyn til.

Felles skolerute er videre viktig for skoleskyssen.

I tillegg til felles høst- og vinterferie legges det til rette i skoleruta for at to av planleggingsdagene kan gjennomføres i løpet av skoleåret. Én elevfridag legges til høsthalvåret (fortrinnsvis i oktober eller i november) og til første virkedag etter nyttår. Det kjøres ikke skoleskyss disse dagene. Ved at dagen fastsettes i skoleruta, blir det mulig med tiltak for kompetanseheving blant lærerne på tvers av skoler og skoleslag.

Kommentarer til denne saken