Fattige barnefamilier: - Det finnes en lokal ordning og den bør bli mer kjent

Barnefattigdom er det dessverre mange som opplever, også i vårt distrikt. Men det finnes en ordning lokalt som bør bli mer kjent, sier Venstre-politiker Inger Noer.