Ingvild Sanne Lillemo er avdelingsleder ved Åsnes legesenter. Hun bekrefter at det kommunale legesenteret har en ledig fastlegehjemmel fra våren 2022.

– Doktor Ine Merethe Ripsrud har sagt opp sin stilling som fastlege hos oss.

Hun er i foreldrepermisjon nå, og det er doktor Richard McMahon som har vikariert for henne fra oktober måned. Han blir hos oss ut februar 2022, opplyser Lillemo.

Dr Ripsrud har en liste på 800 pasienter i følge legelisten. Hun har ingen ledige plasser.

Ripsrud ble ansatt som såkalt ALIS lege (allmennleger i spesialisering) høsten 2020.

– Når Åsnes igjen lyser ut en fastlegestilling, oppfordrer vi ALIS leger til å søke, ettersom vi har kvalifiserte veiledere på plass, sier legesenterets avdelingsleder.

Åsnes legesenter har hatt mange vikarer inne de seinere åra. Hvor mange vikarer har legesenteret nå?

– Dr Ida B Sheriff er i foreldrepermisjon og vi har vikar inne for henne også. Det betyr at det er to vikarer ved Åsnes legesenter nå.

Søknadsfristen for ny fastlege går ut 21. november. Tiltredelse er satt til 1. mars 2022.

Totalt arbeider det en avdelingsleder i 60 prosent stilling, ni fastleger, en turnuslege, en fagsykepleier, samt åtte fast ansatte helsesekretærer ved senteret.

Åsnes kommune er registrert som utdanningsinstitusjon, og har utdanningskandidater i allmennmedisin (ALIS) etter både ny og gammel ordning.

Det har vært utfordrende å rekruttere fastleger i Åsnes over tid. Kommunene rapporterer om at fastlegekrisen forverrer seg over hele landet. Fastleger sier opp jobbene sine fordi de har for mye å gjøre. Arbeidslivet går ikke opp med familielivet.

Leger, kommuneadministrasjoner, pasienter, politikere og statsråder har på hvert sitt vis påpekt at ordningen ikke fungerer.

Nå er revidert statsbudsjett lagt fram, og Støre-regjeringen legger 100 millioner kroner på bordet. Fra før hadde Solberg-regjeringen lagt på 350 millioner kroner.

De 100 millionene ekstra skal fordeles på den nasjonale ALIS-ordningen (allmennleger under spesialisering), og tilskudd til legevakt i kommuner som har størst vanskeligheter med å rekruttere leger.