Årsaken til at mange utvikler symptomer raskere er at den dominerende virusvarianten har utviklet nye egenskaper.

– Man skal ikke bli overrasket hvis man merker symptomer et døgn etter at man har vært i kontakt med en som har koronaviruset. Det kan gjerne ta lengre tid også, men stadig flere rapporterer at de merker symptomer dagen etter at de begynner å bli syke, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet til NRK.

Det er den dominerende BA. 5-varianten av omikronviruset som nå gjør mange syke på få timer. Årsaken til det er at virusvarianten har utviklet nye egenskaper, sier Nakstad.

– Viruset har endret seg gjennom pandemien og utviklet egenskaper som er gunstig for viruset, opplyser han.

Smittebølgen vi har hatt i sommer, er avtagende, ifølge Helsedirektoratet. Men med høsten kommer flere luftveisinfeksjoner, og vi er mer samlet på jobb, skole og barnehager enn på sommeren.

– Vi tror nok at det blir smitteøkning til høsten da vi er tettere på hverandre. Så er vi veldig usikre på hvor stor den bølgen blir og hvilke konsekvenser den får, sier Nakstad.

Forskere har funnet tre typer «long covid»

Det finnes tre typer «long covid» med hver sine symptomer, ifølge britiske forskere. Symptomene har sammenheng med virusvarianten man ble smittet av.

De som ble smittet av alfa- og deltavariantene av korona, har hatt symptomer som tretthet, hjernetåke og hodepine. De som ble smittet i pandemiens startfase har ofte symptomer knyttet til kortpustethet og brystsmerter. En siste gruppe har en rekke ulike plager, blant annet hjerteklapp, muskelsmerter, forandring i hår og hud.

Symptomene kan være fremtredende i alle typer «long covid», påpeker forskerne. Claire Steves ved King's College London sier at funnene er viktige for å gi god behandling til pasienter.

– Disse dataene viser tydelig at postkorona-sykdom ikke bare er én tilstand, men virker til å ha flere undertyper, sier Steves.

(©NTB)