Den siste måneden har Finansklagenemnda behandlet ni saker som har handlet om skjeggkre. Kun i én av sakene har boligkjøperen fått medhold, skriver Dagens Næringsliv.

Avisen har også gått gjennom rettssaker fra de siste tre månedene og har funnet sju saker der skjeggkre har vært et tema i forbindelse med boligkjøp. I kun én av disse sju sakene har saksøkeren vunnet fram med krav om prisavslag.

Insektet skjeggkre ble først oppdaget i 2013. Forekomsten har vært økende i Norge. I fjor ble forsikringsselskapet Protector påført et tap på 146 millioner kroner på grunn av skjeggkre.