Smittevernoverlege Kirsten Gravningen bekrefter til Glåmdalen at bakterien også er påvist ved Akershus universitetssykehus. Hun spesifiserer ikke om dette gjelder Kongsvinger sjukehus.

– Etter varsel om utbruddet med bakterien Serratia marcescens i sykehus i Helse Midt-Norge, har Akershus universitetssykehus (Ahus) undersøkt og påvist utbruddsbakterien i tre tidligere pasientprøver. To av pasientene er nå døde, men utbruddsbakterien var ikke medvirkende årsak til død i disse tilfellene. Det er ingen sammenheng mellom disse tre tilfellene, sier Gravningen.

Trives i vann

I tillegg deltar to ansatte i smittevern på Ahus i en regional utbruddsgruppe i Helse Sør-Øst, som vil bidra i det systematiske arbeidet med kartlegging og oppklaring av utbruddet. Det er FHI som har koordinert grupper med representanter fra alle helseregionene. Mattilsynet og Statens legemiddelverk deltar også i etterforskningsarbeidet, hvor hensikten er å «få en bred oversikt over situasjonen og stoppe utbruddet».

– Serratia marcescens er en vanlig forekommende bakterie som blant annet trives i vann og fuktige omgivelser, og i sykehusmiljø. Den forårsaker sjelden sykdom hos friske, men kan gi alvorlig sykdom hos pasienter med svekket immunforsvar. Infeksjoner med Serratia marcescens kan behandles med antibiotika, forklarer smittevernoverlegen.

Tre dødsfall

I en pressemelding onsdag skrev FHI at bakterien er påvist i flere av landets sykehus, og onsdag er totalt 17 tilfeller er meldt fra to av landets fire helseregioner. Det er rapportert om tre dødsfall hvor infeksjonen kan ha vært medvirkende årsak, skriver FHI.

Utbruddet ble først oppdaget i oktober, da sykehus i Helse Midt-Norge reagerte på en økning i antall pasienter med Serratia marcescens.