Kurset er ment for glåmdøler som ønsker å starte egen bedrift eller som har drevet en stund og trenger påfyll. Du kan også ha en idé du gjerne skulle ha testet ut. Eller du skal overta en gård. Trenger du et nettverk og noen å diskutere med, vil du finne den eller dem underveis i kurset.

– Vi er vant med at det er stor pågang for å få være med på kursene, men denne gangen har vi ledig kapasitet. Og det haster å melde seg, for vi setter i gang allerede på mandag, sier Bernt Hjelmervik i AButvikling. 

AButvikling, som drives fra Solør næringshage, arrangerer kursene på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune. Målet er å øke antall nyetableringer i Hedmark. Det er også å gi eksisterende og potensielle etablerere bedre kompetanse og større nettverk. Det får de gjennom næringsapparatet i kommunene, næringshagene, Hedmark Kunnskapspark, Innovasjon Norge og gjennom andre nyetablerere.

Etablererteamet som har gründererfaring og som deltakerne vil møte underveis, er AButvikling, Duplus, Opaker Gård og Rådhuset Vingelen.

Kurset går over seks kvelder, og målet er å utarbeide en forretningsmodell for egen bedrift med et budsjett og et beregnet kapitalbehov, som skal finansieres. Kurset innebærer at hver deltakerbedrift får fem timer individuell veiledning. Kurset er subsidiert av fylkeskommunen, og innebærer en egenandel på 1100 kroner per deltakerbedrift.

– Underveis blir det undervisning, dialog, diskusjoner og praktisk arbeid, sier Hjelmervik.

Han vil gjerne ha din påmelding kjapt, om du vil være med fra starten på Kongsvinger mandag.