Et bryl­lup på Kongs­vin­ger før­te dem sam­men – nå er de kla­re for scenen

STRØM­MEN/KONGSVINGER: Bjør­ge Ver­baan og sam­bo­er Jo­runn Ås­hild Und­heim står snart på scenen i kul­tur­kir­ken Ja­cob i Oslo. Der skal de fram­fø­re Garborgs «Haug­tus­sa», med mu­sikk skre­vet av Bjør­ge. Det var fel­les mu­si­ker­ven­ner som før­te dem sam­men.