Erling og Jakobus legger stikketak slik skogfinnene gjorde det

Stikkene har de laget selv, og nå legges det tak slik som skogfinnene gjorde på den gamle røykbadstua. Gammelt håndverk lever i beste velgående når takene på Finnetunet skal repareres.