Austvatn gård er kurssted, og det er Veronica Rode, som står bak kunstkonseptet og konferansegården, som åpner dørene. Temaet er å skape gode tekster.

Lærer, forfatter og poet Hans Ludvig Fredheim, holder kurset. Det er beregnet på unge mellom 13 og 18 år som er interessert i å skrive og presentere tekster.

Dette handler ikke nødvendigvis om å skrive dikt på tradisjonell måte og med tradisjonelle virkemidler:

SMS-språk, figurdikt, oppbygging av tekster, ulike presentasjonsmåter, er blant innholdet i kurset.

Her trenger en ingen forhåndskunnskaper, bare lyst til å leke med ord, melder Veronica og Hans Ludvig.

Kursdeltakerne kan bruke egen lap-top, de kan skrive for hånd eller begge deler.

Kurset gjennomføres over de tre første tirsdagskveldene mars. Deltakerne deles opp i mindre grupper, med maks åtte deltakere. Det serveres mat og drikke.

Påmelding skjer til Veronica på Austvatn gård eller Hans Ludvig Fredheim senest 3. mars.