Valgresultatet ble et brakvalg for SP med dobling av gruppen. Det var likevel et skår i gleden at AP fikk 2 representanter mer enn oss, og mulighetene for å vinne fram med kravet om ordførerplass ble sett på som vanskelig i forhandlinger med AP. Det var vel den klare realiteten. Kanskje hadde det sin pris at Åse ble uthengt offentlig som den eneste ansvarlige for kommunens politikk, til tross for at det var vedtak fattet med et flertall på 18, med 1 kritikers stemme imot.

Forhandlingene med AP tirsdag 10. sept., var konstruktive og gode, like gode som de 2 møtene vi hadde med AP før valget. Vi var enige om en rekke punkter som skulle nedtegnes i en avtale. Vi uttrykte selvsagt i møtet at vi ønsket ordførerplassen for å bryte rekken for Åse som den evige varaordfører, men det var aldri framstilt som et krav. I forslaget til avtaleteksten ønsket vi at varaordfører skulle være en 40% stilling, og dette ble det enighet om. Som en erstatning for at vi ikke fikk ordføreren skulle vi også få en representant til i formannskap på bekostning av AP’s andel og lederen i et av tre hovedutvalg. SP ønsket avtalen skriftlig og fikk beskjed om at det ikke kunne skje før på fredag den 13. sept. Hvis vi hadde vært overtroiske burde vi kanskje tatt det som et tegn på at overraskelser kunne komme, men vi godtok dette og hadde ingen intensjon om å forhandle med andre i mellomtiden. Vi ville stå fast på de ideologiske likheter og ønsket et rød-grønt samarbeid.

Onsdag kveld, den 11. sept., får vår leder telefon fra AP’s leder om at AP har inngått samarbeidsavtale med Høyre. Denne ble etter hva vi forstår av Glåmdalens reportasje, skrevet og undertegnet 12. sept. Brått var tiden som partiet med den evige varaordfører slutt!

Uenighet mellom AP og SP og at forhandlingene "skar" seg som det uttales fra AP’s representanter i avisen, er for oss uforståelig. Vi har stilt kritiske spørsmål i samtaler med Ap, noe vi mener er viktig før man går inn i et tett politisk samarbeid som skal vare i 4 år. Men at det førte til uenighet og skjæring er ikke hva vi har opplevd. Det var på ingen måte en følelse vi satt igjen med når vi skiltes på tirsdag kveld.

Glåmdalens antagelser om heftig oppvaskmøte i SP har heller ikke rot i virkeligheten. Det er riktig at vi fant grunnlag for å diskutere saken før møtet med Ap, men dette var langt fra noe heftig møte, heller et oppklarende møte. Glåmdalen antyder også dårlig personkjemi mellom Lilleåsen og Grenberg. Dette er etter vårt syn og oppfatning ikke tilfelle ut i fra møtene.

Senterpartiet har fått en dobbelt så sterk gruppe, og til tross for at slike opplevelser kan virke negativt inn på lysten til å bidra politisk, er våre 6 representanter fullt engasjert og klare til å gjøre en innsats. Vi takker våre velgere for støtten og skal selvsagt gjøre vår plikt til å bidra konstruktivt i alle saker som kommer opp i kommunestyret og alle politiske utvalg.

I SP lever vi godt med å havne i opposisjon. Vi står fortsatt fjellstøtt på den politikken vi har gått til valg på og vil kjempe for de nære tjenester, de levende, attraktive lokalsamfunn, og for at Grue kommune fortsatt skal ha livets rett!