En smak av Hollywood

Av

Netflix spiller inn ny TV-serie på Skarnes. Vil TV-gigantens inntog gi varige bivirkninger?