Elvia øker nettleien med om lag 5 øre per kilowattime fra 1. mai. Årsaken er høyere kraftpris.

– Hovedårsaken til nettleieøkningen er at kraftprisen er blitt veldig mye høyere enn prognosene tilsa for bare kort tid siden, sier Elvias administrerende direktør Trond Skjellerud.

For en kunde med et forbruk på 20.000 kilowattimer per år vil økningen i snitt utgjøre om lag 83 kroner per måned inkludert merverdiavgift, dersom det ikke tas hensyn til at forbruket varierer gjennom året.

Elvia har om lag 2 millioner innbyggere på Østlandet.