– Det er ikke sikkert sykepleierne har så mye valg

Mange sykepleiere mener det brukes for mye angst- og sovemedisiner, viser en ny undersøkelse.

Mange sykepleiere mener det brukes for mye angst- og sovemedisiner, viser en ny undersøkelse. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Én av tre sykepleiere har månedlig eller oftere delt ut beroligende og angstdempende piller på grunn av tidsnød.

DEL

Det viser en undersøkelse om erfaringer med og holdninger til administrasjon av angst- og sovemedisiner (benzodiazepiner og z-hypnotika) i regi av Sykepleien. Spørsmålene ble sendt ut til 6.000 sykepleiere i desember 2017. Over 1.000 svarte.

– Det er nok dessverre slik at dette gjøres. Det er ugreit og uheldig. Men jeg har stor forståelse for sykepleierne som står i det og tar den avgjørelsen når det brenner alle steder og de ikke har tid til alt. Det er ikke sikkert at sykepleierne opplever at de har så mye valg, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin, til tidsskriftet.

Arbeidsgivers plikt

I undersøkelsen, som er gjort blant sykepleiere i kommunehelsetjenesten, somatisk spesialisthelsetjeneste og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, synes én av fire sykepleiere at det brukes for mye angst- og sovemedisiner på arbeidsplassen.

– Når dette problemet har et slikt omfang, viser det at dette ikke først og fremst handler om den enkelte sykepleier. Det handler om at tjenestene må ha riktig kompetanse og tilstrekkelig bemanning. Det er arbeidsgivers plikt å organisere forsvarlige og omsorgsfulle tjenester, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

På grunn av toleranseutvikling og fare for avhengighet skal beroligende sovemedisiner brukes i lavest mulig doser over kortest mulig tid, ifølge Felleskatalogen.

Ofte alene på jobb

Dette svarer sykepleierne om tidsnød og ressursmangel:

«Jeg er ofte alene sykepleier på jobb. Da hender det ofte at fagarbeidere fra andre avdelinger kommer til meg og ber om for eksempel Sobril eller Heminevrin. Tidspress gjøre at det ofte ikke er anledning for meg til å vurdere pasientene slik jeg skulle ønsket».

«For liten bemanning fører til bruk av medisiner framfor menneskelig kontakt. Det skjærer i sykepleierhjertet når man vet at miljøterapi hadde virket bedre (og uten bivirkninger)».

«Jobber hver fjerde helg på en sengepost. Der gir vi ofte beroligende frem til mandag da det er flere ressurser å ta av».

Det er nok dessverre slik at dette gjøres. Det er ugreit og uheldig.

Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin

Bekymret for høy bruk

– Det er doktorene som har ansvaret for riktig forskrivning av disse medisinene, det er det ingen tvil om, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun har fått innsyn i undersøkelsen om bruk og holdninger til vanedannende angst- og sovemedisiner. Åtte av ti sykepleiere svarer blant annet at det ofte eller noen ganger er stor forskjell på legenes praksis for utskriving. Halvparten skulle ønske legene var mer restriktive med å skrive ut disse medisinene.

Petter Brelin i Allmennlegeforeningen etterlyser hjelp fra helsemyndighetene og vil ha holdningskampanjer og tilbakemeldinger på egen praksis.

– Bruken av vanedannende angst- og sovemedisiner er bekymringsfullt høy, sier han. (ANB)

Nyhetsbrev fra Glåmdalen

Abonnér på Glåmdalens nyhetsbrev og få alle dagens viktigste nyheter rett i mailboksen hver kveld.

Da får du også oversikt over hva som skjer i kveld.

 

Artikkeltags