På dette området er kommunen blant de beste i landet

NORD-ODAL/OSLO: Nord-Odal kommune er en av de kommunene i landet som er best forberedt på ekstremvær.