To tidligere ordførere i Grue, Herdis Bragelien og Ragnar Nyman, har gått på en real byggeblemme. Enden på visa kan bli både bot og rivning av annekset de har satt opp. Selv mener de å ha handlet i god tro, og klager på dårlig informasjon fra kommunen. Den samme kommunen, altså, som de begge i hver sine perioder har vært øverste politiske leder for.

Det hele har unektelig et streif av komikk over seg, men vi har ikke tenkt å harselere over saken, selv om den innbyr til det.

For det er ikke til å komme fra at denne saken, som utvilsomt berører to personer «som burde visst bedre», illustrerer en utfordring mange opplever i møte med det offentlige. Lover og regler kan være vanskelige å manøvrere i, enten du er i kontakt med kommunen, NAV, skattemyndighetene, Statens vegvesen eller andre offentlige instanser. Det som er opplagt for dem som kjenner fagområdet, kan framstå helt «gresk» for en som kanskje berører materien for aller første gang.

Konsekvensene dersom du tråkker feil kan oppleves nådeløse. Slik de nå gjør for Herdis Bragelien og Ragnar Nyman. Saken skal vurderes av statsforvalteren. Kommunen krever at annekset de har satt opp rives. Utbyggerne erkjenner at det er begått feil i forhold til gjeldende regler, men at de i møte med kommunen skal ha fått opplysninger om at de ikke behøvde å sende inn byggesøknad, da bygget var under 50 kvadratmeter. Via forsikringsselskapet HELP argumenterer de for at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, samt at saksbehandlingsfeil kan ha virket inn på behandlingen, og at resultatet er ugyldig.

Kommunedirektører Ole Frode Mikkelsgård kommenterer generelt at utbygger har ansvaret for at bygg settes opp etter gjeldende regler, både når det gjelder lover og reguleringsplaner. Det har han selvsagt helt rett i – og alle må behandles likt. Men uansett er denne – og lignende – saker er en illustrasjon på at det for veldig mange er krevende å bevege seg inn i jungelen av lover, regler, forskrifter, unntak og bestemmelser.

De aller fleste ønsker å gjøre ting riktig, enten de skal betale skatt eller bygge anneks. Da er det viktig at både den skriftlige informasjonen og den muntlige rådgivningen er så presis og enkel å forstå som mulig. På dette området har det offentlige Norge fortsatt betydelig forbedringspotensial. Hvis man tror dem på at de ikke har omgått reglene med overlegg, er annekset til Bragelien og Nyman bare nok et eksempel på det.