SV-representanten, som også er leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, mener dagens ordning har svakheter som oppleves urettferdig, og at det derfor trengs en ny modell for beregning av eiendomsskatt.

– SV har ingen endelig konklusjon for hvordan en ny skattemodell bør være, men en mulighet er å bruke ligningstakst for å fastsette eiendomsverdien. da slipper kommunene mye arbeid med taksering, og alle ulikheter om grunnlaget fra kommune til kommune blir borte, mener Andersen.

Hun og SV mener også at det bør være et obligatorisk skjermingsgrunnlag i bunnen. Andersen mener også at en eldre minstepensjonist med stor bolig kan slippe å betale nå, og at skatten utsettes til arveoppgjøret.

– Ut fra en slik modell kan det settes skattetakster som gjør at kommunene kan få inntekter omtrent som i dag, sier hun.

Fremskrittspartiets forslag om å gi hytteeiere stemmerett i den kommunen de har hytte har hun ingen sans for.

– Mer stemmerett til dem som eier mye, det var slik det var for 100 år siden, sier hun.