Prisøkning: 170 prosent

Artikkelen er over 5 år gammel

Innbyggerne i Nord-Odal kan få et skikkelig gebyrsjokk.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Nord-Odal kommune må investere 126 millioner kroner i avløpssektoren de 10 neste årene.

– Økningen i årlig abonnementsgebyr fram til og med 2021 utgjør omkring 6000 kroner, konstaterer rådmann Yngve Øhrbom og Ellisiv Hovig, leder i næringsetaten.

– Basert på dagens gebyr på 3876 kroner for en enebolig på 120 kvadratmeter, tilsvarer dette en økning på omkring 170 prosent.

Onsdag får kommunestyret hovedplanen for avløp på bordet. Her går det fram at innbyggerne må forvente å måtte punge ut med mye mer når det kommer regning fra kommunen.

Nytt renseanlegg?

– Virkelig økning vil være lavere i og med at eksisterende investeringer og avskrivinger vil forsvinne ut av avgiftsgrunnlaget i løpet av planperioden, beroliges det samtidig med i saksvurderingen.

– Gjennomføringen av de planlagte tiltakene vil også bidra til lavere driftsutgifter. Med tilsvarende kapitalkostnader som i 2021, ville dagens gebyr vært på 10.100 kroner mot 3876 kroner som i dag.

Samtidig er det mye som er uklart, blant annet om man skal bygge nytt renseanlegg i Nord-Odal eller inngå samarbeid med Sør-Odal.

Administrasjonen legger uansett ikke skjul på at det vil svi for innbyggerne, når kommunen nå står foran betydelige investeringer innenfor avløpssektoren. Nærmere bestemt 126 millioner kroner.

I hovedplanen for avløp, som er laget av Norconsult, anbefales det videre å bruke 10 millioner kroner til driftsrelatert vedlikehold i planperioden som strekker seg til og med 2021.

Forsømt i årevis

Avløpssektoren i Nord-Odal er nemlig i en elendig forfatning. Av de 20 pumpestasjonene er bare én i god stand, mens fem må skiftes ut og 14 totalrehabiliteres.

– Forfallet på ledningsnettet har ført til deformering, oppsprekking, gjengroing og tiltetting av både avløpsnett og overvannsnett, konstateres det videre i statusgjennomgangen.

Konsekvensene er blant annet at kloakken renner over i overvannsnettet og urenset ut i Storsjøen.

– Bakgrunnen for at økningen blir så stor nå i abonnementsgebyret, er at det ikke har vært satset nok på vedlikehold og investeringer tidligere, påpekes det i saksutredningen.

Tiltaksplanen beskrives som ambisiøs, men nødvendig.

Artikkeltags