Protestene haglet mot flytting av barnehage – blir avvist av rådmannen

EIDSKOG: Ikke uventet er rådmann Trond Stenhaugs innstilling at kommunestyret i Eidskog tar innbyggerinitiativet til orientering, men at det opprinnelig vedtaket opprettholdes.