Ungdommen vil ha togstopp

STOPP I EIDSKOG: Ungdomsrådet har tro på at et togstopp skal kunne gi kommunen et løft. ILLUSTRASJONSFOTO: KJELL R. HERMANSEN

STOPP I EIDSKOG: Ungdomsrådet har tro på at et togstopp skal kunne gi kommunen et løft. ILLUSTRASJONSFOTO: KJELL R. HERMANSEN

EIDSKOG: Ungdomsrådet i kommunen vil ha tog, og har tatt kontakt med myndighetene.

DEL

I brevet til BaneNor, Jernbaneverket og Hedmark fylkeskommune skriver de at dette er et tema ungdom i kommunen har vært opptatt av lenge, og at de nå håper på svar om hva som skjer.

De viser til at tog er mer miljøvennlig enn buss, og at det nok ville vært mange som ville benyttet seg av tilbudet om det var der.

Ungdommen trekker også fram at et togstopp i kommunen vil kunne bidra til at flere bosetter seg, eller blir boende, i kommunen fordi det da vil bli lettere å ta seg til Oslo, Kongsvinger, Arvika, Karlstad og Stockholm for jobb og studier.

De har også tro på at et togstopp vil kunne bidra til økt turisme og bidra til at flere oppdager Eidskog.

Det pågår nå en konseptvalgutredning for å peke ut en framtidig kurs for framtida til Kongsvingerbanen.


Artikkeltags