Statsbudsjettet: – 2020 gir oss utfordringer

EIDSKOG/ NORD-ODAL: Rådmennene i Nord-Odal og Eidskog mener økningen i frie midler ikke er nok til å veie opp for økte kostnader eller oppgaver.