Eidskog kjøper ut Kongsvinger fra Store steina

EIDSKOG/KONGSVINGER: Uklare rutiner, dårlig kontroll med uttak og fordeling av internbetalingene gjør at kommunene nå mener det er best om grustaket eies av kun én av kommunene.