Varslersaken: Kontrollutvalget får ikke orientere

FÅR SAKEN: Kommunestyret i Eidskog skal få varslersaken i et ekstraordinært møte neste uke, men formannskapet har vedtatt at det er fungerende ordfører som skal orientere, ikke kontrollutvalget. Det skaper strid.FOTO: JENS HAUGEN

FÅR SAKEN: Kommunestyret i Eidskog skal få varslersaken i et ekstraordinært møte neste uke, men formannskapet har vedtatt at det er fungerende ordfører som skal orientere, ikke kontrollutvalget. Det skaper strid.FOTO: JENS HAUGEN

EIDSKOG: Formannskapet sa ja til ekstraordinært kommunestyremøte om varslersaken, men fungerende ordfører vil ikke la kontrollutvalget orientere.

DEL

Det var i et hasteinnkalt møte tirsdag at formannskapet tok opp varslersaken som er sendt til kontrollutvalget, og vedtok at kontrollutvalget skal oversende «den omtalte henvendelsen» til fungerende ordfører. I vedtaket heter det at fungerende ordfører er rett instans, i tråd med Fylkesmannens vurdering. Videre heter det i vedtaket at formannskapet støtter fungerende ordfører i å kalle inn til ekstraordinært kommunestyremøte, og at det er fungerende ordfører som skal orientere kommunestyret.

Etter det Glåmdalen kjenner til var vedtaket enstemmig.

Ifølge kommuneloven har formannskapet ikke instruksjonsmyndighet overfor kontrollutvalget. Det er det bare kommunestyret som har.

Har ingen kommentar

Kontrollutvalget har tidligere vært tydelig på at det ikke ønsker å sende saken til fungerende ordfører fordi det knytter seg inhabilitetsproblemer til den politiske ledelsen i kommunen. Samtidig mener både fungerende ordfører og formannskapet at saken må behandles på mest mulig korrekt måte, og sendes riktig politisk vei: Med andre ord: At fungerende ordfører får saken på sitt bord, og deretter vurderer om hun selv er inhabil.

– Vil kontrollutvalget forholde seg til formannskapets vedtak, og nå likevel sende saken til ordføreren, Sidsel Gro Mobrenna?

– Det har jeg ingen kommentarer til, sier lederen i kontrollutvalget.

Vil ikke kommentere

Uenigheten mellom kontrollutvalget og politisk ledelse om hvordan varslersaken skal håndteres har overskygget sakens egentlige innhold, men tirsdag vil kommunestyret få saken i et ekstraordinært møte, og det er kommunestyret som skal avgjøre den videre behandlingen.

Fungerende ordfører Berit Haveråen ønsker ikke å kommentere habilitetsspørsmålet rundt henne.

– Vi skal ha et ekstraordinært kommunestyre 13. november, og så får vi se, sier hun.

– Lovstridig vedtak

Varslerens advokat, Birthe M. Eriksen, sier hun har lest formannskapets vedtak med vantro.

– Min klient ble først lettet og glad for at varslingssaken skal opp i et ekstraordinært kommunestyre til uka, men det var med vantro vi leste protokollen hvor det framgår at fungerende ordfører selv skal stå for en presentasjon og gjennomgang av en sak det er anført inhabilitet til. Vedtaket inneholder dessuten en plikt for kontrollutvalget til å oversende varselet til fungerende ordfører, sier Birthe M. Eriksen.

Hun mener vedtaket i formannskapet er både lovstridig og risikofylt.

– Nå må noen skjære gjennom i denne situasjonen. Vi håper inderlig at formannskapet har fattet et vedtak det ikke helt har forstått rekkevidden av. Vi vet ikke hvilken saksutredning formannskapet har fått seg forelagt, og heller ikke hvor objektiv den har vært, sier hun.

VARSLERSAKEN i EIDSKOG

  • Advokat Birthe M. Eriksen har sendt et omfattende varsel med påstander om alvorlige kritikkverdige forhold og ulovlig gjengjeldelse mot en ansatt i Eidskog kommune.
  • Kontrollutvalget ser alvorlig på saken, og har bedt om å få informere kommunestyret for å få råd om videre behandling.
  • Fungerende ordfører Berit Haveråen har nektet å involvere kommunestyret, og henviser til at saksgangen må være korrekt.
  • Nå står 13 representanter bak Venstres utspill om å kreve at kommunestyret får saken.

Artikkeltags