Hadde ladd revolver liggende i garasjen - slapp fengsel

Selv om retten mente det var grunnlag for fengselsstraff, hadde det gått for lang tid fra saken var oppklart til den kom for retten.