Voldsmann anket - fikk kortere straff

Artikkelen er over 2 år gammel

KONGSVINGER: I tingretten fikk mannen (23) fem måneders fengsel for to tilfeller av legemsbeskadigelse og en alvorlig trussel. Han anket, og lang saksbehandlingstid samt mannens egen tilståelse ga kortere straff.

DEL

Det var i juni 2015 at de to situasjonene i tiltalen fant sted. Først slo han en bekjent flere ganger. Selv om den fornærmede ikke slo tilbake, eskalerte hendelsen ved at tiltalte angrep den andre med kniv – og påførte ham et 12 centimeter langt risp i ansiktet.

Volden fortsatte, og tiltalte stanset ikke før den andre tok seg til brystet og sa at han hadde hjerteproblemer.

Mannen var på besøk hos en bekjent da en tredje person kom på besøk, og sistnevnte skyldte visstnok en venninne av den tiltalte penger. 23-åringen hoppet på mannen, og truet ham med kniv. I ren frykt valgte mannen å flykte ved å hoppe ut av vinduet i andre etasje. Også denne situasjonen skjedde uprovosert.

Eidsivating lagmannsrett konkluderer i dommen med at handlingene tilsier sju måneders fengsel – og peker i skjerpende retning på at den andre hendelsen skjedde bare få dager etter den første – og mens tiltalte hadde meldeplikt.

Samtidig mener de at tilståelsesrabatten bør være på 20–25 prosent, altså høyere enn tingretten la opp til. Lang saksbehandlingstid – blant annet liggetid hos påtalemyndigheten på 16 måneder tilsier også kortere straff. Det pekes også på at tiltalte har fått bedre kontroll på rus- og aggresjonsproblemene sine.

Lagdommerne satte straffen til 120 dagers fengsel, hvorav 30 dager gjøres betinget. Dommen anses dermed sonet gjennom varetektsperioden.

Artikkeltags