Læreren fra Sør-Odal anker voldsdom til Høyesterett

SØR-ODAL: Læreren ble nok en gang dømt til å betale bot etter elev-vold, men domstolen valgte denne gangen et høyere bøtenivå. Nå anker han videre.