– Dette er gjort av hensyn til trafikksikkerheten, sier seksjonsleder for vegavdelingen i Statens vegvesen Akershus, Trond Holtvedt til EUB.

Til RB forteller Holtvedt at sprekkene fører til vanskelige kjøreforhold og at de vil minske sjansen for ulykker. Et annet poeng er at motorsyklene nå er på vei ut.

Betongstrekningen med 90-sone er cirka 4,5 kilometer lang og strekker seg nordover fra Li til Mogreina.

– Fartsgrensen vil være 90 km/t til vi får reparert sprekker og hull i dekket med såkalt støpeasfalt. Det blir bare tatt lokale reparasjoner. Årsaken til at dette ikke er gjort tidligere er at været og temperaturen ikke har ligget til rette for å utføre arbeidet i vinter, sier Holtvedt.

– Hvor lenge vil dette vare?

– Det er vi ikke sikre på. Fartsreduksjonen vil vedvare fram til arbeidet er ferdig, sier Holtvedt til RB.

Betongdekket ligger kun i nordgående retning og det er allerede besluttes at dekket skal erstattes av asfaltdekke.

– Arbeidene med rehabilitering av strekningen vil starte opp i 2019 og avsluttes i 2019 eller 2020, sier Holtvedt til EUB.