E16-møtet som skal behandle korridorvalget flyttes

SØR-ODAL/KONGSVINGER: Etter planen skulle det interkommunale plansamarbeidet for E16-utbygging ha første behandling av korridorspørsmålet 27. august. Nå er møtet utsatt.