– Den endelige og fullstendige innstillingen til kommende Norsk Transportplan (NTP) er ikke kommet ennå, men det er ganske påfallende hvor mange «gode» lekkasjer representanter for regjeringspartiene kommer med – uten at det viktigste prosjektet lokalt er nevnt med ett ord, sier stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) – og har et knippe lokale partifeller i hver sin ordførerstol med seg i det politiske resonnementet..

Han mener dagens regjeringspartier gikk til valg på at E16 skal være fullført i 2022.

– Som største opposisjonsparti kommer vi uansett til å fremme et forslag om rask ferdigstillelse av E 16-traseen mellom Nybakk og Slobrua.

– De lokale representantene for regjeringspartiene har helt sikkert gjort en god innsats for å få inn prosjektet i regjeringens forslag, men så langt ser det ikke ut til at de har lykkes.