Dømt for seks tilfeller av ruskjøring og åtte tilfeller for kjøring uten gyldig førerkort - fikk tre kjøretøyer inndratt

Mannen er domfelt i alt 13 ganger tidligere.