Dømt for Nav-svindel

Mente seg ikke skyldig, men erkjente å ha handlet uaktsomt.