Kjørte i 127 km/t i 80-sone

ODAL: En mann i 50-årene fra Odalen ga på for mye på fylkesvei 24.