Disse deltok på Dølisjøen - og tok med hesten

SØR-ODAL: Dølisjøen Rundt foregår gående, løperne og syklende. For noen også ridende.