Arbaflame er navnet på selskapet som skal investere i en oppgradert trepelletsfabrikk ved bedriftens anlegg på Grasmo i Eidskog. I dag er det 17 ansatte lokalt.

Når det nye fullskala produksjonsanlegget står ferdig neste sommer, vil antall ansatte være doblet – og rundt halvparten av dem skal jobbe direkte i produksjonen.

– Vi er både stolte og forventningsfulle, og er fornøyde med endelig å ha fått et gjennombrudd for vår egenutviklede teknologi, sier Bjørn H. Knappskog, administrerende direktør i Arbaflame.

Gjennombruddet handler om en kontrakt om leveranse av 70.000 tonn trepellets til Engies kullkraftverk i Rotterdam. Det nye miljøvennlige råstoffet skal erstatte kull, og kan være revolusjonerende nytt i kampen for å bli kvitt forurensende utslipp fra dagens kullkraftverk.

Det spesielle med den patenterte norske trepelletsen er at kullkraftverket ikke trenger å gjennomgå store endringer for å skifte brenselskilde, i motsetning til andre mer miljøvennlige alternativer. Den nye, norske dampbehandlede pelletsen har praktisk talt samme egenskaper som kull, er vannbestandig og har høy energitetthet.

 

Enorm interesse

– Dette har vi arbeidet med siden 2010, men teknologisk var det rundt halvveis i prosjektet vi gjorde enorme framskritt. Interessen fra hele verden for å bruke vår trepellets som erstatning for kull er enorm, og planen er å bruke anlegget på Grasmo som utstillingsvindu når det står ferdig – hit skal vi ta med potensielle kunder for å vise fram konseptet vårt, sier Bjørn H. Knappskog.

For å få et tipp-topp moderne anlegg på Grasmo – som etter moderniseringen også får reduserte utslipp – skal selskapet investere 200 millioner kroner i utbygging og modernisering. 78 millioner av beløpet kommer som tilskudd fra statlige Enova.

De norske gründerne vet at de sitter på et potensielt gullegg. Globalt står man nærmest i kø for å erstatte kull som brensel i de forurensende kullkraftverkene, men problemet har vært mangel på alternativer.

– Det tar rundt ti år å etablere ny industri, så slik sett er vi helt «på skjema». I startfasen handler det om å overbevise de potensielle kundene om kvaliteten på noe som ennå ikke er i kommersiell produksjon, når vi kommer i full drift blir det automatisk lettere å selge seg inn på nye markeder. Den viktigste faktoren for oss nå er politisk vilje verden over til å fase ut kull som brenselskilde, og vi merker at Paris-avtalen var et vendepunkt. Enkelte EU-land har allerede vedtatt årstall for når kull ikke skal brukes lengre. Vår teknologi er midt i blinken for strengere miljøkrav i framtida, poengterer Knappskog.

 

Har egen ekspertise

Han innrømmer at markedsutsiktene er meget lyse, men fastholder at selskapet først må gjennom en avgjørende etablerings- og ekspansjonsperiode i noen år.

– Vi har en plan for fase 2, men må først ha fullt fokus på å komme skikkelig i gang. Vi har valgt å legge første etablering til Norge, for det er her vi har kompetansen, råstoffet og har utviklet teknologien. Her på Grasmo har vi arbeidsstokken som allerede har skaffet seg mye erfaring, og dermed best forutsetninger for å styre utviklingen framover når vi skal bli større, Vi har bygget opp ekspertise allerede, men skal bli enda flinkere!

– Er etterspørselen allerede større enn det dere kan levere?

– Ja, enormt mye mer. men nå skal vi altså først etablere oss – og konsolidere oss. Allerede har vi en avtale med Engie om å levere mer enn det dobbelte, og deretter gradvis øke leveransene til opptil 1,8 millioner tonn årlig.

– Blir det ytterligere utvidelser ved anlegget i Eidskog senere?

– Det er et alternativ, og det vil nok komme flere produksjonsanlegg både i Norge og i utlandet etter hvert. Akkurat hvor er for tidlig å si.

Ikke bare produserer man trepellets. Et viktig sideprodukt er kjemikalier som utvinnes gjennom den kjemiske prosessen – blant annet et bindemiddel som skal brukes i støperibransjen. Det gir Arbaflame verdifulle sideinntekter i tillegg til selve pelletsen.

Vil være ja-kommune

Knappskog roser samarbeidet med Klosser Innovasjon og Eidskog kommune i etableringsprosessen.

– Dette er en enestående mulighet for oss til å få flere arbeidsplasser, og til å bygge opp en revolusjonerende industri som handler om å utnytte lokalt råstoff fra skogen. Kommunen skal gjøre sitt for å behandle byggetillatelser og andre søknader på en effektiv måte, og fortsette å være en ja-kommune. Grasmo er allerede regulert til industri, så dette blir ikke komplisert, lover Eidskog-ordfører Kamilla Thue (Ap).

Forretningsutvikler Ronny Olsson i Klosser Innovasjon har bistått Arbaflame med lokal tilrettelegging. Blant annet er et prosjekt med lokal produksjon av sagspon klart, i tillegg er ny europeisk miljøsertifisering på plass.

– Dette er en satsing som passer perfekt inn i regionens ønske om å være Norges grønne hjerte. Etableringen skaper vekst og nye arbeidsplasser, og den utnytter samtidig regionens egne naturressurser – litt avhengig av hvor råstoffet hentes ifra til enhver tid, sier Olsson og legger til

– Å være med på å bidra til dette er både interessant og givende – for dette er virkelig framtidsrettet satsing, understreker Ronny Olsson.