Hvis krig eller krise rammer må du kunne klare deg selv i noen dager. Du må ha et lager med mat, vann og det du ellers trenger for å holde deg og dine i live.

Du kan ikke basere deg på at naboen har lagret mer enn de selv trenger. Hver og en av oss er ansvarlig for egen sikkerhet og beredskap, er budskapet fra tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Han har ledet Totalberedskapskommisjonen, som mandag leverte sin rapport til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Vi har i og for seg snakket om beredskapslagre en stund nå. Pandemien synliggjorde periodevis behovet for å ha ekstra mat i huset. Men vann, strøm og alt mulig annet var alltid tilgjengelig.

Med Russlands invasjon av Ukraina ble behovet for et reelt beredskapslager understreket. Et lager av mat, drikke, medisiner, ved, batterier, fyrstikker og alt mulig annet du trenger for å holde deg og dine i live og noenlunde komfortable i en ekstrem nødsituasjon, enten den er forårsaket av krig eller andre omfattende katastrofer. Vi – og mange andre – oppfordret folk til å sjekke at de har det de trenger. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og beredskap minnet oss alle om sin beredskapsliste. Men vi er på ingen måte i mål, mener kommisjonen.

Sunde trakk fram flere ting som bekymrer. Blant annet at kriseforståelsen later til å være lavere i Norge enn i flere av våre naboland. Det kan gjøre noe med motivasjonen til å etablere et beredskapslager. Dessuten har vi, når det gjelder varetilgang, gjort oss avhengige av land vi ikke har interessefellesskap med.

Kommisjonen mener derfor at rådene for egenberedskap må forsterkes. Det må være klinkende klart for alle hvor lenge vi forventes å kunne klare oss selv uten tilgang på annen mat og drikke enn det vi har hjemme. Og dette må ledsages av en klar anbefaling av hva lageret bør inneholde. Rådene fra DSB må altså forsterkes, mener kommisjonen.

«Vi må alle ha våre egne beredskapslagre, og rådene om dette må komme fra regjeringen», uttalte Sunde i forbindelse med framleggingen av rapporten. Han er ikke i tvil om at vi framover vil se flere komplekse kriser som rammer hele samfunnet vårt.

Pengene du bruker på å etablere et beredskapslager er ikke bortkastet, selv om vi håper at du aldri får bruk for det. I det øyeblikk du må hente mat og drikke fra lageret, er det den beste investeringen du noen gang har gjort.