Disse vil bli kirkeverge i Kongsvinger

Stor interesse for stillingen.