Disse veiene kan bli private heretter

17 kommunale veier kan bli privatisert i Åsnes. – Alle pengene går til drift, og fortsetter vi slik, vil veiene forfalle enda mer, sier driftssjef Ove Johnny Dybendal. Det er satt av nesten sju millioner kroner for lite i årets veibudsjett.