Du har kanskje sett at kommunen ber om din hjelp til å forbedre hjemmesiden og dermed informasjonen du trenger som innbygger?

Mål om digitalisering

Det er et ledd i en satsing på digitalisering og effektivisering av tjenester, som igjen er et svar på regjering og storting sitt mål for offentlig virksomhet.

Undersøkelsen på nett har gitt mange og konkrete, ærlige svar, sier trekløveret Lill Susan Fjeld, Anett Vestli Rubio og Toni Sjøenden. Hjemmesiden får godt skussmål på innhold, men den oppleves litt rotete.

Gode råd har de også fått fra workshop der ulike grupper som næringsliv, eldreråd, ungdomsråd, funksjonshemmedes råd, studenter og øvrige innbyggere samarbeidet.

– Vi har fått mange innspill, og de blir alle del av grunnlaget for å gjøre tilbudet bedre for innbyggerne, sier kommunikasjonsrådgiver Fjeld.

Å forbedre brukervennligheten på hjemmesiden er bare én del av prosjektet:

– Det gjelder all kontakt med kommunen.

Målet er at alle skal finne «sin» profil på våre nettsider, med informasjon om alt fra barnehageplass til byggesøknader, tomtegrenser og annet.

Det er et stykke fram i tid. Dette er et fireårsprogram der noen løsninger kommer raskt, mens andre vil ta lengre tid, sier leder i utviklingsenheten Anett Vestli Rubio.

– Vi skal lage løsninger som befolkningen ønsker seg, og som letter hverdagen både for dem og oss. Bredbåndsdekning til alle i kommunen, er viktig. Det er jo forutsetningen for at vi som innbyggere kan bruke tjenestene, sier Vestli Rubio.

Og det blir mulighet for opplæring og veiledning i regi av biblioteket, for dem som trenger digital hjelp.

 

Gatelys som melder fra

Infrastruktur er et annet område – det er faktisk ikke utopi at gatelysene i Kongsvinger snart sender melding til teknisk etat når de er ute av drift!

Velferdsteknologi, barnevern, og ikke minst digitalisering av arkivene så data om «oss selv» blir lett tilgjengelig og lett kan søkes opp, er viktig.

– Når vi får alt dette opp og gå, og flertallet tar det i bruk, så får vi faktisk bedre tid til å hjelpe dem som ikke behersker digitale verktøy, og det frigir tid fra saksbehandling over på tid hos brukere, enten det gjelder i helse- barnehage eller andre sektorer, sier Vestli Rubio.

Men det er ikke alltid slik at «eldre» vil ha det på gamlemåten:

– En 75-åring som var på workshop, spurte om ikke Kongsvinger kommune kunne utvikle en app, der man kan få ordnet det meste. Vi er ikke helt der ennå, men det kommer nok! sier Toni Sjøenden, kommunikasjonskonsulent.